Pravila Instagram nagradne igre “Giveaway – NOA & BSH Island Festival”

Predmet ovog dokumenta su jasna pravila, uvjeti i tijek Instagram nagradne igre “Giveaway – NOA & BSH Island Festival” (u daljnjem tekstu: „Giveaway“) namijenjenog svim pratiteljima službenog profila NOA Beach Cluba na društvenoj mreži Instagram (https://www.instagram.com/noabeachclub/) i svim pratiteljima službenog profila BSH Island Festival na društvenoj mreži Instagram (https://www.instagram.com/bshislandfestival/ ). Odnosi Organizatora s Natjecateljima određeni su sljedećim uvjetima Giveawaya (u daljnjem tekstu: „Pravila“).

 

ORGANIZATOR, TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE

 

Inicijator i organizator Giveaway-a je NOA GRUPA d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Preradovićeva ulica 17, OIB: 03299965935 (u daljnjem tekstu: „Organizator“).

Ovaj Giveaway nije sponzoriran, odobren ili administriran od strane Instagrama, niti je povezan s istim.

Giveaway se provodi u svrhu promocije Organizatora i nagrađivanja pratitelja službenog Instagram profila Organizatora. 

Giveaway počinje objavom na službenom Instagram profilu Organizatora i traje 7 dana od objave, odnosno od 23.6.2020. do 30.6.2020. godine.

 

PRAVO SUDJELOVANJA

 

Sudionici u Giveawaya mogu biti fizičke osobe starije od 18 godina koje su registrirane na društvenoj mreži Instagram, (u daljnjem tekstu: „Natjecatelji“). 

U Giveaway-u ne mogu sudjelovati osobe koje su zaposlene kod Organizatora ili su na bilo koji način povezane s Organizatorom te bilo kojim društvom koje je uključeno u pripremu i organizaciju Giveawaya.

 

KAKO SUDJELOVATI

 

Natjecatelji mogu sudjelovati u Giveaway-u ako ispune sljedeće zadatke:

 

  • Zapratiti službeni Instagram profil Noa Beach Cluba https://www.instagram.com/noabeachclub/
  • Zapratiti službeni Instagram profil BSH Island Festivala https://www.instagram.com/bshislandfestival/
  • Komentirati objavu Giveawaya na službenom Instagram profilu Organizatora. U komentaru je potrebno označiti druge korisnike društvene mreže Instagram s kojima žele podijeliti nagradu. Broj označenih ljudi nije zadan, a mora biti minimalno jedna osoba.

 

Objavom svog komentara Natjecatelji potvrđuju da su suglasni s ovim Pravilima te očituju svoju suglasnost s prikupljanjem i obradom osobnih podataka od strane Organizatora. 

Svaki Natjecatelj može sudjelovati s jednim komentarom ispod navedene objave.

Za sudjelovanje u Giveaway-u nije potrebna nikakva kupnja ili plaćanje.

 

ODABIR POBJEDNIKA

 

Pobjednik će biti odabran slučajnim odabirom putem kompjuterskog programa https://app-sorteos.com/en  između svih Natjecatelja koji su sudjelovali u Giveaway-u. Objava imena Pobjednika bit će najkasnije 5 dana od završetka Giveawaya na službenom Instagram profilu Organizatora u obliku komentara ispod objave. Pobjednici će također biti kontaktirani putem privatne Instagram poruke te će ih Organizator pozvati na dostavu svojih osobnih podataka, odnosno dokaza o identitetu  (ime, prezime, adresa stanovanja, kontakt broj telefona ili mobitela, mail adresa). Pritom će Pobjednicima biti dostavljen obrazac/privola kojim će biti zatraženi da Organizatoru daju izričitu suglasnost za obradu osobnih podataka.

Ako pobjednik ne dostavi Organizatoru tražene podatke u roku 5 dana od pošiljanja poruke, Organizator ima pravo smatrati da Pobjednik odbija primitak nagrade, koja će tada biti dodijeljena drugom Natjecatelju putem slučajnog odabira. 

Sudjelovanjem u ovom Giveaway-u Natjecatelji su suglasni s objavom njihovog korisničkog imena od strane Organizatora na službenom Instagram profilu  i korištenjem bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

 

NEREGULARNE PRIJAVE

 

Komentar ispod objave ne smije biti vulgarnog sadržaja, ne smije sadržavati verbalne napade na bilo koju osobu te se ne smije protiviti javnom moralu.

Organizator pridržava pravo da iz Giveaway-a ukloni i diskvalificira sav uvredljiv i neprimjeren sadržaj po vlastitoj procjeni.

Organizator zadržava pravo isključiti iz Giveaway-a one Natjecatelje koji prekrše Pravila čak i u slučaju sumnje na takvu povredu. Odluka Organizatora je konačna. 

Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koju Natjecatelji mogu prouzrokovati trećim osobama sudjelovanjem u Giveaway-a. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za štetu nastalu sudjelovanjem u Giveaway-a, uključujući štetu nastalu nakon preuzimanja nagrade.

 

NAGRADE I DODJELA NAGRADA

 

Organizator dodjeljuje sljedeće nagrade za 4 različita Natjecatelja/Pobjednika:

 

  1. Premium apartman s bazenom za 4 osobe, 4 backstage ulaznica
  2. 4 x VIP ulaznice za BSH festival
  3. 2 x BACKSTAGE ulaznice za BHS festival
  4. 2 x REGULAR ulaznice za BSH festival

 

Pobjednici ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrada se ne može isplatiti u gotovini ili bilo kojem drugom obliku. Nagrade ne uključuju putne troškove ili bilo koje druge troškove koje Pobjednici imaju u vezi nagrade ili im nastanu nakon preuzimanja nagrade. 

Organizator ne snosi odgovornost ako nagrada ne bi mogla biti uručena ili isporučena Pobjedniku, uslijed razloga koji su izvan njegovog utjecaja. 

 

Giveaway se može prekinuti u slučaju nastupanja okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. U slučaju prekida Natjecatelji će biti obaviješteni putem službenog Instagram profila Organizatora. 

Organizator Giveaway-aima pravo nagradu ne dodijeliti u slučaju da Pobjednik ne ispuni uvjete za preuzimanje nagrade, da se pojavi sumnja o vjerodostojnosti podataka (lažni profil) ili da se utvrdi da se Pobjednik u Giveaway-a nije pridržavao Pravila.

 

OSOBNI PODACI

 

Sudjelovanjem u ovom Giveaway-u, Natjecatelji su suglasni da se njihovo ime, lik, fotografija i podijeljeni komentari mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade na društvenim mrežama, bez ikakvih ograničenja.

Voditelj obrade osobnih podataka koje sudionici dostave tijekom Giveaway-a je Organizator, odnosno društvo NOA GRUPA d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Preradovićeva ulica 17, OIB: 03299965935.

Osobne podatke koje Natjecatelj dostavi Organizatoru, Organizator će obrađivati isključivo u svrhu odabira i objave pobjednika, i to sukladno ovim Pravilima.

Organizator će, nakon predaje nagrade pobjednicima, a najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana predaje nagrade, izbrisati osobne podatke pobjednika.

Prijavom u Giveaway i dostavom podataka Natjecatelj potvrđuje da razumije da je davanje podataka dobrovoljno i da ima pravo pristupa istima. Osobni podaci Natjecatelja bit će obrađivani isključivo sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka, u svrhu naznačenu iznad i u mjeri i za vrijeme koje je neophodno. Natjecatelji u svakom trenutku mogu zatražiti da im se omogući uvid u njihove osobne podatke, kao i njihovu dopunu, ispravak i brisanje, slanjem zahtjeva za ostvarenje bilo kojih od ovih prava na e-mail reservations@noa-beach.com. Na istu adresu se sudionici mogu obratiti Organizatoru ukoliko imaju bilo koje pitanje u vezi obrade osobnih podataka.

Pobjednik prihvaća da korištenje nekog od navedenih prava za posljedicu može imati nemogućnost preuzimanja nagrade osvojene u Giveaway-u.

Organizator se obvezuje da podaci Natjecatelja neće biti proslijeđeni trećoj strani koja nije uključena u Giveaway, osim organizatora Festivala i potrebnih službi i alata za dostavu nagrade.

 

ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Prijavom na Giveaway Natjecatelji prihvaćaju sve njegove uvjete i odredbe. Pravila Giveaway-a bit će dostupna online tijekom trajanja Giveaway-a i u roku od 30 dana od završetka Giveaway-a na službenoj Facebook stranici Noa Beach Club-a, pod Bilješkama https://www.facebook.com/noabeachclub/. (Organizator zadržava pravo jednostrano promijeniti Pravila ovog Giveaway-a ili raskinuti Giveaway bez ikakvog razloga, a njegova odluka stupa na snagu u trenutku objave.

 

U Zagrebu, 23.06.2020.

 

TOP